Hore
Logo

Cintorínske služby

Po dohode s objednávateľom pohrebu zabezpečujeme celý rad cintorínskych služieb pre zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulým priamo na cintorínoch, v Domoch smútku a v kostoloch.

Zabezpečujeme objednanie cirkevnej rozlúčky, dohodnutie termínu obradu s farárom.

Zabezpečujeme obradných pracovníkov pre manipuláciu s rakvou.

Zabezpečujeme vyloženie rakvy v kostole, Dome smútku.

Zabezpečujeme odnesenie rakvy na cintorín ku hrobu.

Zabezpečujeme spustenie rakvy do hrobu.

Zabezpečujeme vykopanie a následnú úpravu hrobu pred obradom.

Zabezpečujeme zasypanie a následnú úpravu hrobu po pochovaní.

Zabezpečujeme doprovodný spevokol a kapelu.

Organizujeme pohreby kňazov.

Organizujeme vojenské pohreby.

Využívame širokú škálu vozíkov pod rakvy.

Organizujeme rozlúčku so zosnulým pri urne.

Sprostredkovávame spopolnenia v krematóriu a zorganizovanie kremačnej rozlúčky a uloženie urny.

Zabezpečujeme odovzdanie urny priamo u nás v kancelárií alebo uloženie urny do hrobu.

Poskytujeme kontakty na príslušne kamenárske služby pre dopísanie údajov na náhrobnom kameni, opravu, rekonštrukciu hrobu alebo výstavbu úplne nového hrobového - urnového miesta.

Zabezpečujeme exhumácie telesných pozostatkov v rámci celej Slovenskej republiky.

Po dohode s objednávateľom vieme zabezpečiť všetky potrebné dokumenty na povolenie exhumácie.

Po exhumácii vieme zabezpečiť pochovanie pozostatkov do iného hrobového miesta alebo ich kremáciu.

Objednávateľom môžu byť súkromné osoby, mestá, obce alebo iné organizácie. 

© LAuK, spol. s r. o. 2024, vytvoril: NETbyte, s.r.o.